Addendum – Disseny i fabricació d'engranatges de precisió

Podem fabricar engranatges interiors fins al Mòdul 8.

imatge Addendum engranatges interiors

Altres tipus de productes de fabricació en sèrie

Engranatges
cilíndrics
Engranatges
cònics
Engranatges
interiors
Engranatges
especials
Peces mecanitzades
de precisió​