Addendum – Disseny i fabricació d'engranatges de precisió

TÈXTIL
QUÍMIC
PARTS
AERONÀUTICA
AGRÍCOLA
ARTS GRÀFIQUES
AUTOMÒBIL
TRANSPORT RAIL
ENERGY
INDÚSTRIA
SISTEMA PÚBLIC
NAVAL