Addendum – Disseny i fabricació d'engranatges de precisió

TÈXTIL
ALIMENTACIÓ
QUÍMICA
RECANVIS
AERONÀUTICA
AGRICULTURA
ARTS GRÀFIQUES
AUTOMOCIÓ
ENVASAT
FERROVIARI
MAQUINÀRIA INDUSTRIAL
ENERGIA
OBRES PÚBLIQUES
NAVAL