Addendum – Disseny i fabricació d'engranatges de precisió

També podem fabricar altres tipus d’engranatges com vis sens fi i corones de vis sens fi (fins al Mòdul 14), dentats per a cadena de transmissió o transport, politges per a corretges dentades, cremalleres, peces brotxades, etc.

imatge Addendum Engranatges especials

Altres tipus de productes de fabricació en sèrie

Engranatges
cilíndrics
Engranatges
cònics
Engranatges
interiors
Engranatges
especials
Peces mecanitzades
de precisió​