Addendum – Diseño y fabricación de engranajes de precisión

Podem fabricar engranatges cilíndrics rectes i helicoïdals fins a Mòdul 14, amb rectificat de flancs.

imatge Addendum Engranatges cilíndrics

Altres tipus de productes de fabricació en sèrie

Engranatges cilíndrics
Engranatges cònics
Engranatges interiors
Engranatges especials
Peces mecanitzades de precisió​