Addendum – Diseño y fabricación de engranajes de precisión

Podem fabricar engranatges cilíndrics rectes i helicoïdals fins al Mòdul 14, amb rectificat de flancs.

imatge Addendum Engranatges cilíndrics

Altres tipus de productes de fabricació en sèrie

Engranatges
cilíndrics
Engranatges
cònics
Engranatges
interiors
Engranatges
especials
Peces mecanitzades
de precisió​