Addendum – Disseny i fabricació d'engranatges de precisió

Podem fabricar engranatges cònicos, ja siguin rectes (fins al Mòdul 8), helicoïdals (fins al Mòdul 6) i espirals.

imatge Addendum Engranatges cònics

Altres tipus de productes de fabricació en sèrie

Engranatges
cilíndrics
Engranatges
cònics
Engranatges
interiors
Engranatges
especials
Peces mecanitzades
de precisió