Addendum – Disseny i fabricació d'engranatges de precisió