Addendum – Projektowanie i wytwarzanie precyzyjnych przekładni zębatych

Zgodnie z Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach informatycznych dla ludności i o poczcie elektronicznej poniżej została przekazana ogólna informacja na temat tej strony internetowej:

  • Właściciel: Addendum, S.A.
  • Adres: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa
  • Kontakt: addendum@addendum.es
  • Telefon: 93 731 46 05
  • Dane rejestracyjne: Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 3.880, Folio 206, Hoja 41.380, Inscripción: 10ª
  • NIP: A08540387

DANE SIEDZIBY FIRMY

  • Adres: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa
  • Kontakt: addendum@addendum.es
  • Telefon: 93 731 46 05

Cel

Powyższe warunki ogólne (dalej nazywane Condiciones Generales) regulują korzystanie ze wszystkich usług tego miejsca (dalej nazwanego Portalem) które przedsiębiorstwo Addendum, S. A. z siedzibą Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa (dalej nazywanym Firmą) oddaje do dyspozycji użytkownikom internetu. Poprzez użytkowanie Portalu użytkownicy deklarują swoją akceptację bez zastrzeżeń wszelkie modyfikacje dokonywane przez Firmę w każdym momencie. Tym samym użytkownicy będą podporządkowani wszystkim uwarunkowaniom zawiadomieniom, lub też regulaminom i instrukcjom podanym do wiadomości w związku z zawartością, lub konkretnymi usługami zawartymi w Condiciones Genrales w wypadku ich nieoprotestowania.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCEJ INFORMACJI GRAFICZNEJ PORTALU

Cała dokumentacja graficzna strony internetowej odnosząca się do różnorakich promocji, lub nieruchomości, jest całkowicie orientacyjna i podporządkowana zmianom wymuszonym postępem technicznym projektów i ich wykonaniem. W ŻADNYM PRZYPADKU INFORMACJA TA NIE JEST DOKUMENTEM KONTRAKTOWYM.

WYKORZYSTANIE PORTALU DLA USŁUG UŻYTKOWNIKÓW
Z wyjątkiem przypadku uzyskania uprzedniej i formalnej autoryzacji wydanej na tą okazję przez firmę, użytkownicy powstrzymają się od uzyskania lub też od prób uzyskania jakiejkolwiek zawartości, jak teksty, grafiki, rysunki, dźwięki, obrazy, lub fotografie, filmy, programy i wszelkiego typu materiały dostępne poprzez Portal, lub za pomocą usług przez nich wykorzystywanych, poprzez środki różne od tych udostępnionych w tym celu, lub też takich jakie są ogólnie dostępne w tym celu w Internecie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIDZIALNOŚCI ZA PUBLIKOWANE TREŚCI
Firma w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna, ani bezpośrednio ani też pośrednio, za zawartą informację, przekaz, opinię, lub oświadczenie jakiegokolwiek typu pochodzących od użytkownika, lub innych osób i instytucji, głoszonych, rozpowszechnianych, lub eksponowanych poprzez ten Portal.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Cała zawartość, taka jak nazwy, znaki, oznaczenia i bazy danych dostępne na stronach internetowych Portalu są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej Firmy lub osób trzecich. W żadnym wypadku udostępnienie do stron internetowych Portalu nie oznacza zrzeczenia się, przekazania, lub cesji całkowitej lub też częściowej wymienionych praw, ani też nie udziela żadnego prawa użytkowania, wypaczania, wykorzystywania, reprodukowania, dystrybucji lub ogłoszenia publicznego na temat zawartości, lub własności przemysłowej bez uzyskania uprzedniej i formalnej autoryzacji wydanej na tą okazję przez firmę, lub osobę trzecią właściciela praw, z wyjątkiem wizualizacji, lub kopiowania do prywatnego i wyłącznego użytku użytkownika, które to winny być wykorzystane zawsze z uczciwymi zasadami i obowiązującymi przepisami.

OCHRONA DANYCH
Poprzez niniejsze Ogłoszenie Prawne i zgodnie z postanowieniem Ustawy Organicznej 15/ o Ochronie Danych Osobowych, Firma zawiadamia użytkowników o swojej polityce ochrony danych, aby mogli świadomie zdecydować czy życzą sobie udostępnić dane osobiste wymagane przy subskrypcji, lub zapotrzebowaniu na oferowane usługi. Oprócz pól wymagających wypełnienia, odpowiedzi na pytania o dane osobowe są dobrowolne. Zebrane dane osobowe będą traktowane w sposób poufny a ich zbieranie ma na celu zarządzanie świadczeniem usług oferowanych przez Firmę na Portalu. Użytkownicy akceptują że przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane jako pliki obrabiane automatycznie na odpowiedzialność Firmy. Użytkownicy mają prawo do dostępu, uzupełniania, kasowania swoich danych pod adresem: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa.

STOSOWANA USTAWA I UPRAWNIENIA

Powyższe Condiciones Generales są podporządkowane prawu hiszpańskiemu. Przy jakiejkolwiek kontrowersji jaka może powstać podczas wykonywania usług, lub też z interpretacji lub stosowania Condiciones Generales, Firma i użytkownicy będą poddani orzecznictwu Trybunału w Barcelonie.