Addendum – Projektowanie i wytwarzanie precyzyjnych przekładni zębatych

Addendum, S.A., w całej swej długiej historii, kładła szczególny nacisk jakość swoich produktów. Ten nacisk był przekazywany wszystkim pracownikom oraz sieciom partnerów poprzez odpowiednie szkolenia i systemy kontrolne.

Środki jakie rocznie firma przeznacza na wydział kontroli jakości, pozwalają zagwarantować doskonały produkt, oraz coraz bardziej konkurencyjną obsługę rynku. Wdrożony system wraz z inwestycjami zawsze były zorientowane na posiadanie pewnego systemu kontroli jakości, który jednocześnie byłby na tyle elastyczny aby móc zapewnić obsługę klienta najlepszą z możliwych, dostosowując się do jego specyficznych wymogów.

Certyfikat ISO

Dla zapewnienia kontroli jakości swoich wyrobów Addendum dysponuje wystarczającymi środkami materialnymi, oraz zasobami ludzkimi, pozwalającymi na precyzyjne certyfikowanie specyfikacji zgodnie z wymogami naszych klientów.

Nasza firma posiada obecnie certyfikat ISO9001:2015 w zakresie projektowania i produkcji przekładni zębatych, układów przeniesienia napędu oraz precyzyjnych części mechanicznych. Mamy także certyfikat środowiskowy ISO14001:2015.

Polityka zapewniania jakości

Nasza Polityka zapewniania jakości

ADDENDUM jest firmą specjalizującą się w projektowaniu i wytwarzaniu przekładni zębatych, elementów precyzyjnych wytwarzanych w procesie obróbki skrawaniem, układów napędowych/transmisyjnych przeznaczonych do wbudowania we wszelkiego typu maszyny (przeznaczone do robót publicznych, używane w przemyśle motoryzacyjnym, rolnictwie, budownictwie, przemyśle tekstylnym, w urządzeniach napełniających, itd.), jak też części zamiennych. 

Pełny tekst Polityki zapewniania jakości można zobaczyć i pobrać klikając to łącze.