Addendum – Projektowanie i wytwarzanie precyzyjnych przekładni zębatych

Odnowienie Certyfikatu ISO 9001-2008

imagen Addendum máquina de medición Zoller

Ostatnio Addendum odnowiło certyfikat ISO 9001-2008 w zakresie Projektowanie i produkcja przekładni, systemów przesyłu i elementów mechanicznych precyzyjnych, który firma otrzymała w roku 2008, zwiększając jego zakres o projektowanie w roku 2011.

Proces odnowienia tego certyfikaty co trzy lata jest jego wymogiem wewnętrznym a Addendum podtrzymuje swoje zobowiązanie, co jest kluczowym elementem strategicznym firmy, aby zapewnić dobre zarządzanie i jakość oferowanych produktów i usług.

Certyfikat jest ważny do roku 2017 i można go sprawdzać poniżej lub klikając na link znajdujący się u góry niniejszej strony www.