Addendum – Projektowanie i wytwarzanie precyzyjnych przekładni zębatych