Bieg

Addendum
Avda. Santa Eulàlia, 260 08223 Terrassa ES +93 937 314 605 http://www.addendum.es/
Ogłoszenie prawne

Zgodnie z Ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach informatycznych dla ludności i o poczcie elektronicznej poniżej została przekazana ogólna informacja na temat tej strony internetowej

Właściciel: Addendum, S.A.
Adres: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa
Kontakt: addendum@addendum.es
Telefon: 93 731 46 05
Dane rejestracyjne: Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 3.880, Folio 206, Hoja 41.380, Inscripción: 10ª
NIP: A08540387

DANE SIEDZIBY FIRMY
Adres: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa
Kontakt: addendum@addendum.es
Telefon: 93 731 46 05

CEL
Powyższe warunki ogólne (dalej nazywane Condiciones Generales) regulują korzystanie ze wszystkich usług tego miejsca (dalej nazwanego Portalem) które przedsiębiorstwo Addendum, S. A. z siedzibą Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa (dalej nazywanym Firmą) oddaje do dyspozycji użytkownikom internetu. Poprzez użytkowanie Portalu użytkownicy deklarują swoją akceptację bez zastrzeżeń wszelkie modyfikacje dokonywane przez Firmę w każdym momencie. Tym samym użytkownicy będą podporządkowani wszystkim uwarunkowaniom zawiadomieniom, lub też regulaminom i instrukcjom podanym do wiadomości w związku z zawartością, lub konkretnymi usługami zawartymi w Condiciones Genrales w wypadku ich nieoprotestowania.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI DOTYCZĄCEJ INFORMACJI GRAFICZNEJ PORTALU
Cała dokumentacja graficzna strony internetowej odnosząca się do różnorakich promocji, lub nieruchomości, jest całkowicie orientacyjna i podporządkowana zmianom wymuszonym postępem technicznym projektów i ich wykonaniem. W ŻADNYM PRZYPADKU INFORMACJA TA NIE JEST DOKUMENTEM KONTRAKTOWYM.

WYKORZYSTANIE PORTALU DLA USŁUG UŻYTKOWNIKÓW
Z wyjątkiem przypadku uzyskania uprzedniej i formalnej autoryzacji wydanej na tą okazję przez firmę, użytkownicy powstrzymają się od uzyskania lub też od prób uzyskania jakiejkolwiek zawartości, jak teksty, grafiki, rysunki, dźwięki, obrazy, lub fotografie, filmy, programy i wszelkiego typu materiały dostępne poprzez Portal, lub za pomocą usług przez nich wykorzystywanych, poprzez środki różne od tych udostępnionych w tym celu, lub też takich jakie są ogólnie dostępne w tym celu w Internecie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIDZIALNOŚCI ZA PUBLIKOWANE TREŚCI
Firma w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna, ani bezpośrednio ani też pośrednio, za zawartą informację, przekaz, opinię, lub oświadczenie jakiegokolwiek typu pochodzących od użytkownika, lub innych osób i instytucji, głoszonych, rozpowszechnianych, lub eksponowanych poprzez ten Portal.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA
Cała zawartość, taka jak nazwy, znaki, oznaczenia i bazy danych dostępne na stronach internetowych Portalu są chronione prawami własności przemysłowej i intelektualnej Firmy lub osób trzecich. W żadnym wypadku udostępnienie do stron internetowych Portalu nie oznacza zrzeczenia się, przekazania, lub cesji całkowitej lub też częściowej wymienionych praw, ani też nie udziela żadnego prawa użytkowania, wypaczania, wykorzystywania, reprodukowania, dystrybucji lub ogłoszenia publicznego na temat zawartości, lub własności przemysłowej bez uzyskania uprzedniej i formalnej autoryzacji wydanej na tą okazję przez firmę, lub osobę trzecią właściciela praw, z wyjątkiem wizualizacji, lub kopiowania do prywatnego i wyłącznego użytku użytkownika, które to winny być wykorzystane zawsze z uczciwymi zasadami i obowiązującymi przepisami.

OCHRONA DANYCH
Poprzez niniejsze Ogłoszenie Prawne i zgodnie z postanowieniem Ustawy Organicznej 15/ o Ochronie Danych Osobowych, Firma zawiadamia użytkowników o swojej polityce ochrony danych, aby mogli świadomie zdecydować czy życzą sobie udostępnić dane osobiste wymagane przy subskrypcji, lub zapotrzebowaniu na oferowane usługi. Oprócz pól wymagających wypełnienia, odpowiedzi na pytania o dane osobowe są dobrowolne. Zebrane dane osobowe będą traktowane w sposób poufny a ich zbieranie ma na celu zarządzanie świadczeniem usług oferowanych przez Firmę na Portalu. Użytkownicy akceptują że przekazane dane osobowe mogą być przetwarzane jako pliki obrabiane automatycznie na odpowiedzialność Firmy. Użytkownicy mają prawo do dostępu, uzupełniania, kasowania swoich danych pod adresem: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa.

STOSOWANA USTAWA I UPRAWNIENIA
Powyższe Condiciones Generales są podporządkowane prawu hiszpańskiemu. Przy jakiejkolwiek kontrowersji jaka może powstać podczas wykonywania usług, lub też z interpretacji lub stosowania Condiciones Generales, Firma i użytkownicy będą poddani orzecznictwu Trybunału w Barcelonie.
              
Avda. Santa Eulàlia, 260 - 08223 Terrassa (Barcelona) - Ap. correos nº 12 08220 Terrassa - Tel. (+34) 937 314 605 - Fax (+34) 937 852 414
   Copyright 2018

Addendum Engranajes

© Copyright Addendum: Todos los derechos Reservados. Los contenidos del sitio web de engranajes (URL), tanto textos, como imágenes, diseño gráfico, código fuente, logos, marcas, etc., son de titularidad y propiedad exclusiva de Addendum o en su defecto a sus legítimos propietarios y están amparados por la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial, quedando, por lo tanto, prohibida su reproducción, modificación, distribución o manipulación sin la autorización correspondiente de Addendum Engranajes. Addendum Engranajes es una empresa especializada en el mundo de la mecánica y básicamente en la transimisión mecánica y engranajes. Desarrollamos diferentes productos, también a medida, cómo engranajes, piezas dentadas, cajas de cambio, cajas multiplicadoras, entre muchos otros. La principal actividad de Addendum es el trabajo con engranajes y todo aquello que les acompaña, como es la transmisión mecánica. Addendum inició su actividad fabricando engranajes para todo tipo de maquinaria. Actualmente los servicios de addendum engranajes son mucho mas amplios, aunque los engranajes y la transmisión mecánica continuan siendo el principal punto sobre lo que pivota la empresa y nuestra misión. Addendum se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida en su web, así como su configuración, prestaciones o condiciones generales, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Addendum es una empresa especializada en el mundo de la mecánica y básicamente en la transimisión mecánica. Desarrollamos diferentes productos cómo: Engranajes, Bombas Engranajes, Cajas Cambio, Cajas Multiplicadoras, Cajas Reductoras, Cajas Reductoras de Engranajes, Cajas de Cambio a Medida, Engranajes Barcelona, Engranajes Cilíndricos, Engranajes Especiales, Engranajes Helicoidales, Engranajes Industriales, Engranajes Industriales a Medida, Engranajes Interiores, Engranajes Rectificados, Engranajes a Medida, Engranajes rectos, Fabricación Engranajes, Fabricación de Engranajes, Fabricación de Piezas a Medida, Piezas Dentadas, Piezas Dentadas a Medida, Piezas Rectificadas, Piezas Torneadas, Piezas de Precisión, Prototipos Engranajes, Sistemas, Sistemas Transmisión, Sistemas de Transmisión a medida, Tipos Engranajes, Transmisión Engranajes. Addendum mantiene dos linias de productos y servicios paralelas. Por un lado somos especialistas en la fabricación de piezas a medida, sean engranajes de todo tipo, sea cualquier otra pieza de precisión de alta calidad. Trabajamos con cualquier material, desde el acero al plástico. Dependiendo de lo que necesita el cliente hacemos la pieza completa o solo alguna fase del mecanizado. Por otro lado realizacos proyectos a medida de sistemas de transmisión, desde el diseño hasta la fabricación.

Los Engranajes de Addendum y nuestro nivel de servicio y calidad nos han permitido situar nuestros productos con niveles de calidad, coste y servicio muy competitivos. Nuestros engranajes son de alta precisión y calidad.