Engranatges

Addendum
Avda. Santa Eulàlia, 260 08223 Terrassa ES +93 937 314 605 http://www.addendum.es/
Avís legal
Per donar compliment amb allò establert a la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

* Titular: Addendum, S.A.
* Adreça: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa
* Contacte: addendum@addendum.es
* Telèfon: 93 731 46 05
* Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 3.880, Foli 206, Full 41.380, Inscripció: 10ª
* NIF: A08540387

Dades de les oficines de l'empresa:

* Adreça: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa
* Contacte: addendum@addendum.es
* Telèfon: 93 731 46 05

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d'ara les Condicions Generals) regulen l'ús de tots els serveis daquest lloc web (a partir d'ara el Portal) que la companyia Addendum, S.A. amb domicili a Av. Santa Eulàlia, 260 Terrassa (a partir d'ara l'Empresa) posa a disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments dinstruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE EN EL PORTAL

Tota la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és simplement orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l'evolució tècnica dels projectes i la seva execució. EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER PART DELS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'Empresa, els usuaris sabstindran d'obtenir o dintentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis emprats per ells, amb mitjans diferents dels que s'hagin posat a llur disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L'Empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, trameti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de lempresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels mencionats drets, ni conferir cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a l'ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

PROTECCIÓ DE DADES

Mitjançant el present Avís Legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'Empresa avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, per tal que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries. Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per l'Empresa en el Portal en cada moment. Els usuaris accepten que les dades personals facilitades puguin ser objecte de tractament en fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de l'Empresa. Els usuaris poden exercir el seu dret daccés, rectificació, cancel·lació i oposició a: Avda. Santa Eulàlia, 260. Terrassa.

LLEI APLICABLE I FUR

Aquestes Condicions Generals es regiran per la llei espanyola. Per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de l'aplicació dels serveis o interpretació o aplicació de les Condicions Generals, l'Empresa i els usuaris, amb renúncia expressa al seu fur propi, es sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.
              
Av. Santa Eulàlia, 260 - 08223 Terrassa (Barcelona) - Apt. correus número 12 08220 Terrassa - Tel. (+34) 937 314 605 - Fax (+34) 937 852 414
   Copyright 2018

Addendum Engranajes

© Copyright Addendum: Todos los derechos Reservados. Los contenidos del sitio web de engranajes (URL), tanto textos, como imágenes, diseño gráfico, código fuente, logos, marcas, etc., son de titularidad y propiedad exclusiva de Addendum o en su defecto a sus legítimos propietarios y están amparados por la normativa reguladora de la Propiedad Intelectual e Industrial, quedando, por lo tanto, prohibida su reproducción, modificación, distribución o manipulación sin la autorización correspondiente de Addendum Engranajes. Addendum Engranajes es una empresa especializada en el mundo de la mecánica y básicamente en la transimisión mecánica y engranajes. Desarrollamos diferentes productos, también a medida, cómo engranajes, piezas dentadas, cajas de cambio, cajas multiplicadoras, entre muchos otros. La principal actividad de Addendum es el trabajo con engranajes y todo aquello que les acompaña, como es la transmisión mecánica. Addendum inició su actividad fabricando engranajes para todo tipo de maquinaria. Actualmente los servicios de addendum engranajes son mucho mas amplios, aunque los engranajes y la transmisión mecánica continuan siendo el principal punto sobre lo que pivota la empresa y nuestra misión. Addendum se reserva el derecho de actualizar, modificar o eliminar información contenida en su web, así como su configuración, prestaciones o condiciones generales, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso. Addendum es una empresa especializada en el mundo de la mecánica y básicamente en la transimisión mecánica. Desarrollamos diferentes productos cómo: Engranajes, Bombas Engranajes, Cajas Cambio, Cajas Multiplicadoras, Cajas Reductoras, Cajas Reductoras de Engranajes, Cajas de Cambio a Medida, Engranajes Barcelona, Engranajes Cilíndricos, Engranajes Especiales, Engranajes Helicoidales, Engranajes Industriales, Engranajes Industriales a Medida, Engranajes Interiores, Engranajes Rectificados, Engranajes a Medida, Engranajes rectos, Fabricación Engranajes, Fabricación de Engranajes, Fabricación de Piezas a Medida, Piezas Dentadas, Piezas Dentadas a Medida, Piezas Rectificadas, Piezas Torneadas, Piezas de Precisión, Prototipos Engranajes, Sistemas, Sistemas Transmisión, Sistemas de Transmisión a medida, Tipos Engranajes, Transmisión Engranajes. Addendum mantiene dos linias de productos y servicios paralelas. Por un lado somos especialistas en la fabricación de piezas a medida, sean engranajes de todo tipo, sea cualquier otra pieza de precisión de alta calidad. Trabajamos con cualquier material, desde el acero al plástico. Dependiendo de lo que necesita el cliente hacemos la pieza completa o solo alguna fase del mecanizado. Por otro lado realizacos proyectos a medida de sistemas de transmisión, desde el diseño hasta la fabricación.

Los Engranajes de Addendum y nuestro nivel de servicio y calidad nos han permitido situar nuestros productos con niveles de calidad, coste y servicio muy competitivos. Nuestros engranajes son de alta precisión y calidad.